Disclaimer

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze website, of
elke andere website waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare
en actuele informatie te verschaffen, sluit middelhofonderhoud.nl iedere
aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor
eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze
website beschikbaar is.

© 2023 Mark Mellink